Privacy policy van Clarity IP bvba

1) Deze privacy policy beschrijft welke persoonlijke informatie we verzamelen en hoe deze informatie gebruikt wordt.

2) Door gebruik te maken van de website(s) van Clarity IP bvba, waaronder clarityip.be, gaat u akkoord met onze privacy policy.

3) De website(s) van Clarity IP bvba gebruiken passieve technologie, waarbij er geen persoonlijke informatie wordt opgeslagen, noch op uw computer, noch op onze server, noch door derden.

4) Wij zijn niet geïnteresseerd in het monitoren van het gedrag van bezoekers. Dergelijke informatie wordt noch gekoppeld aan persoonlijke informatie, noch anoniem opgeslagen.

5) Het is mogelijk dat IP adressen van bezoekers worden bijgehouden in een logboekbestand. Dit is een automatisch proces, en deze informatie wordt niet gebruikt voor andere doeleinden dan het identificeren en voorkomen van bedreigingen voor de stabiliteit van de website, zoals hacking aanvallen. Dergelijke opgeslagen IP adressen worden na verloop van tijd ook automatisch verwijderd uit het logboekbestand.

6) We gebruiken geen andere dan strict noodzakelijke cookies. In het bijzonder gebruiken we geen cookies. Het is perfect mogelijk een goed functionerende website te ontwerpen zonder cookies te vereisen.

7) Door ons te contacteren via email, telefoon of andere communicatiemiddelen, deelt u vanzelfsprekend uw contactgegevens en/of andere persoonlijk informatie met ons. Deze informatie wordt enkel gebruikt in de context van normaal cliëntenbeheer, om uw vragen te beantwoorden en/of om de verzochte diensten te verlenen.

8) Toegang tot uw persoonlijke informatie in onze databanken is mogelijk op verzoek. U kan deze informatie ook aanpassen of laten verwijderen op verzoek, voor zover dit mogelijk is om de continuïteit van onze dienstverlening en het naleven van onze boekhoudkundige en juridische verplichtingen te verzekeren. U beschikt tevens over de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.

9) Vragen hieromtrent kan u richten naar de gegevensbeheerder (Data Controller) van Clarity IP via admin@clarityip.be.

10) Onder toepassing van de GDPR richtlijn, heeft de bezoeker het recht om eventuele klachten te richten naar een toezichthoudende instantie.