FAQ   Antwoorden op enkele veelgestelde vragen

Octrooigemachtigde België

Wat is een Belgisch octrooigemachtigde?

Personen of bedrijven die een octrooi wensen aan te vragen zijn niet verplicht zich voor de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) in België te laten vertegenwoordigen, tenzij zij geen woonplaats of vestiging hebben in de Europese Unie. Indien ze toch wensen te werken via een tussenpersoon, dan moet deze tussenpersoon erkend zijn als Belgisch octrooigemachtigde of als advocaat. De octrooigemachtigde is gespecialiseerd in de voorbereiding, de redactie en de procedure voor het verkrijgen van octrooien. Erkende gemachtigden worden ingeschreven in het register van erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien van de DIE. Voor inschrijving in het register, dient de kandidaat-gemachtigde te slagen in een examen over industriële eigendom en octrooirecht. Het is vereist om voorafgaand als assistent van een erkend gemachtigde of als werknemer met volmacht gewerkt te hebben gedurende ten minste drie jaar. De kandidaat dient ook in het bezit te zijn van een universitair diploma of diploma van hoger onderwijs van het lange type, uitgereikt na minstens vier studiejaren, met betrekking tot een wetenschappelijke, technische of juridische discipline. Het examen bestaat uit een schriftelijke en een mondelinge proef. Voor de schriftelijke proef, heeft de kandidaat de keuze uit een proef met betrekking tot algemene mechanica, electriciteit en electronica, of een proef met betrekking tot scheikunde en farmacie.

European Patent Attorney

Wat is een Europees octrooigemachtigde?

Ook voor het Europees Octrooibureau (European Patent Office) is het niet verplicht om vertegenwoordigd te worden door een erkend gemachtigde, tenzij de aanvrager geen woonplaats of vestiging heeft in één van de lidstaten van het Europees Octrooiverdrag. Indien een aanvrager toch wenst vertegenwoordigd te worden door een tussenpersoon, moet hij zich laten vertegenwoordigen door een Europees octrooigemachtigde (European Patent Attorney), een werknemer met volmacht of een advocaat in een lidstaat. Om erkend te worden als Europees octrooigemachtigde moet een kandidaat slagen in het Europees examen (European Qualifying Examination - EQE). Om deel te mogen nemen aan dit examen, dient de kandidaat aan te tonen dat hij wetenschappelijk of technisch gekwalificeerd is, door een universitaire opleiding of door equivalente ervaring (bijvoorbeeld ten minste tien jaar werkervaring). Het examen bestaat uit een voorexamen dat mag afgelegd worden na twee jaar werkervaring in het behandelen van octrooien. Indien geslaagd op het voorexamen, kan de kandidaat het volgende jaar deelnemen aan het feitelijke examen, dat in totaal 16,5 uur duurt, gespreid over drie dagen.